Τα φυτώρια "Δανιηλίδη" είναι μια κάθετη μονάδα παραγωγής φυτωρίων και διαθέτει όλα τα μέσα για τη σωστή και καινοτόμο ανάπτυξη φυτών. Τα φυτώρια "Δανιηλίδη" διαθέτουν ιδιόκτητα θερμοκήπια, φυτώρια και μονάδες ψύξης στα οποία συντελείται η ανάπτυξη των φυτών με τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα. Στις παρακάτω φωτογραφίες βλέπετε μερικά από τα φυτώρια μας και τμήματα των εγκαταστάσεων μας. Όπως θα διαπιστώσετε, τα φυτώρια μας είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ποιότητα των προϊόντων μας ελέγχεται με σύγχρονα μέσα. Στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας μας, φροντίζουμε να καλλιεργούμε και να εμπορευόμαστε φυτά υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών ινστιτούτων.

egkatastaseis1egkatastaseis2

egkatastaseis4

egkatastaseis3